•  Welt gegen Welt
 • Drakkar-See [DE]: 306708
  Abaddons Mund [DE]: 316965
  Elonafels [DE]: 300736

  Server Geschichte
  by mos.millenium.org
  Live Karte
  by gw2wvw.org

 •  Neue Mitglieder

 •  Das Team
 • Administratoren
  Marcel [LdH]

  Moderatoren
  Keine Moderatoren

 •  Geburtstage

 • Drakkar See WvW Status

Welt gegen Welt Gesamt

Elonafels [DE]
300736

Abaddons Mund [DE]
316965

Drakkar-See [DE]
306708

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 2

x 2

x 1

x 0
+55

x 10

x 12

x 5

x 1
+330

x 6

x 6

x 3

x 0
+165
Tickverteilung


Ewige Schlachtfelder

Elonafels [DE]
99723
Abaddons Mund [DE]
43033
Drakkar-See [DE]
47893
Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 2

x 0

x 1

x 0
+35

x 2

x 2

x 0

x 0
+30

x 2

x 2

x 2

x 0
+80
Tickverteilung


Grenzland Rot - Drakkar-See [DE]

Elonafels [DE]
119493

Abaddons Mund [DE]
114740

Drakkar-See [DE]
121894

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 0

x 2

x 0

x 0
+20

x 3

x 6

x 2

x 1
+160

x 3

x 4

x 1

x 0
+80
Tickverteilung


Grenzland Grün - Elonafels [DE]

Elonafels [DE]
34742

Abaddons Mund [DE]
56673

Drakkar-See [DE]
83887

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 0

x 0

x 0

x 0
+0

x 0

x 0

x 0

x 0
+0

x 0

x 0

x 0

x 0
+0
Tickverteilung


Grenzland Blau - Abaddons Mund [DE]

Elonafels [DE]
47055

Abaddons Mund [DE]
103372

Drakkar-See [DE]
53139

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 0

x 0

x 0

x 0
+0

x 5

x 4

x 3

x 0
+140

x 1

x 0

x 0

x 0
+5
Tickverteilung

 •  Statistik
 • Insgesamt
  Beiträge insgesamt: 6177
  Themen insgesamt: 828
  Bekanntmachungen insgesamt: 4
  Wichtig insgesamt: 13
  Dateianhänge insgesamt: 191

  Themen pro Tag: 0
  Beiträge pro Tag: 2
  Benutzer pro Tag: 0
  Themen pro Benutzer: 13
  Beiträge pro Benutzer: 100
  Beiträge pro Thema: 7

  Mitglieder insgesamt: 62
  Unser neuestes Mitglied: Rune Vines