•  Welt gegen Welt
 • Drakkar-See [DE]: 306708
  Abaddons Mund [DE]: 316965
  Elonafels [DE]: 300736

  Server Geschichte
  by mos.millenium.org
  Live Karte
  by gw2wvw.org

 •  Neue Mitglieder

 •  Das Team
 • Administratoren
  Marcel [LdH]

  Moderatoren
  Keine Moderatoren

 •  Geburtstage

 • Drakkar See WvW Status

Welt gegen Welt Gesamt

Elonafels [DE]
300736

Abaddons Mund [DE]
316965

Drakkar-See [DE]
306708

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 4

x 1

x 1

x 0
+55

x 9

x 13

x 6

x 1
+360

x 5

x 6

x 2

x 0
+135
Tickverteilung


Ewige Schlachtfelder

Elonafels [DE]
99609
Abaddons Mund [DE]
42944
Drakkar-See [DE]
47822
Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 2

x 0

x 1

x 0
+35

x 3

x 2

x 1

x 0
+60

x 1

x 2

x 1

x 0
+50
Tickverteilung


Grenzland Rot - Drakkar-See [DE]

Elonafels [DE]
119342

Abaddons Mund [DE]
114469

Drakkar-See [DE]
121866

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 2

x 1

x 0

x 0
+20

x 2

x 7

x 2

x 1
+165

x 2

x 4

x 1

x 0
+75
Tickverteilung


Grenzland Grün - Elonafels [DE]

Elonafels [DE]
34738

Abaddons Mund [DE]
56421

Drakkar-See [DE]
83885

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 0

x 0

x 0

x 0
+0

x 0

x 0

x 0

x 0
+0

x 0

x 0

x 0

x 0
+0
Tickverteilung


Grenzland Blau - Abaddons Mund [DE]

Elonafels [DE]
47047

Abaddons Mund [DE]
103131

Drakkar-See [DE]
53135

Punktverteilung

Umkämpfte Gebiete
Tickrate

x 0

x 0

x 0

x 0
+0

x 4

x 4

x 3

x 0
+135

x 2

x 0

x 0

x 0
+10
Tickverteilung

 •  Statistik
 • Insgesamt
  Beiträge insgesamt: 6177
  Themen insgesamt: 828
  Bekanntmachungen insgesamt: 4
  Wichtig insgesamt: 13
  Dateianhänge insgesamt: 191

  Themen pro Tag: 0
  Beiträge pro Tag: 2
  Benutzer pro Tag: 0
  Themen pro Benutzer: 13
  Beiträge pro Benutzer: 100
  Beiträge pro Thema: 7

  Mitglieder insgesamt: 62
  Unser neuestes Mitglied: Rune Vines